Midden de jaren vijftig staken enkele vrienden-handelaars de koppen bij elkaar om op de Hogeweg iets te ondernemen om meer leven in de brouwerij te brengen.

Er werd een feestcomité opgericht en de handelaars van de Hogeweg werden aangesproken om aan te sluiten. Dat ging vrij vlot: we gingen van start met een vijftigtal leden. Het merendeel van de zaken was klein, met een geringe omzet.

Allerlei initiatieven werden genomen - teveel om op te noemen - en uitgeprobeerd.

In den beginne werd het een driedaagse: zaterdag, zondag en maandag. Er werd een geluidsinstallatie geplaatst over gans de straat met muziek en publiciteit. De slagzin die steeds herhaald werd was:

Brussel heeft zijn Nieuwstraat,
Erembodegem heeft zijn Hogeweg.

Inderdaad, het ging erom de naambekendheid van de Hogeweg en van onze zaken te verhogen. Wij hebben de Hogeweg op de kaart gezet!

De eerste jaren werd alles geconcentreerd rond Hogeweg-kermis, maar die viel voor het inrichten van straatactiviteiten nogal op een slecht tijdstip, namelijk eind oktober.

Daarom keek het bestuur uit naar een betere datum en nam contact op met het gemeentebestuur van Erembodegem met de vraag de datum te herschikken. Door de vele wijkkermissen die er in die jaren nog bestonden was dit echter geen gemakkelijke klus.

Maar we hadden geluk! De eerste zondag van september was nog vrij en die werd ons officieel toegekend. Het bestuur was tevreden en er kwam een septemberverkoopactie gepaard met tombola.

Door de jaren heen verdwenen vele handelszaken zoals specerijwinkels, beenhouwerijen, meubelzaken enzomeer - om redenen die aan iedereen voldoende bekend zijn.

De handelszaken die overbleven gingen zich beter organiseren, werden belangrijker, hun omzet groeide. Er werd beslist om onze organisatie om te dopen tot "DEKENIJ HOGEWEG" en lid te worden van het verbond van Aalsterse Dekenijen.

Het uitzicht van onze straat veranderde, de zaken werden moderner, beter bekend en beter beklant. Er zat en zit groei in.

Over een periode van vijftig jaar kan er veel gebeuren en gebeurt er veel. U kent onze handelsstraat zoals U die nu ziet en beleeft.

 

 

 

 

 

 

 

Een ancien vertelt

Onze ere-deken Herman Verdoodt, die erbij was toen de Dekenij opgericht werd, is in zijn archief gedoken.

Ongeveer vijftig jaar geleden stond ik aan de wieg bij de geboorte van Dekenij Hogeweg, onze vereniging die me nauw aan het hart ligt.
Het bestuur heeft mij gevraagd om de geschiedenis van de Dekenij te schrijven.
Als één van de weinige anciens zal ik trachten deze taak naar behoren te vervullen.
Deze website is eens te meer een getuige van de toekomstgerichte visie van Dekenij Hogeweg.

Herman Verdoodt, Ere-deken